Indoor padelbaan - Padelcentrum Bol Edam

Implementatie Kwaliteitszorgsysteem 2.0 voor padel is uitgesteld

In overleg met Kiwa ISA Sport, KNLTB en NOC*NSF is afgesproken om niet eerder dan 1 oktober 2023 van start te gaan met het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem voor de realisatie van padelbanen. De eerder bepaalde implementatie op 1 april bleek niet haalbaar omdat het huidige systeem onvoldoende aansluit bij de dynamiek en wijze van organisatie van de bouwers en de betrokken doelgroepen. Dit uitstel geeft NOC*NSF, KNLTB en VPN ruimte om de procedures en handleidingen nader te bespreken en hierop beter af te stemmen.