Op de vloer (sporttechnische laag) wordt een toplaag aangebracht. Hiervoor kan gekozen worden voor zandkunstgras of een hardcourt toplaag. De (inter)nationale standaard is zandkunstgras. In Nederland wordt eigenlijk alleen maar zandkunstgras aangelegd en dit is als zodanig in de voorschriften van NOC*NSF ook opgenomen. De hoogte van de vezel moet tussen de 11 en 15 mm zijn. Het toegepaste kunstgras is genormeerd en moet daardoor aan bepaalde minimale kwaliteitseisen voldoen. Ook zijn er voorschriften voor wat betreft het kleurgebruik.

Zijaanzicht van een kunstgras padelvloer
Zijaanzicht van een kunstgras padelvloer
RedSport PRO NL - KLTV Krommenie