Aanleg van padelbanen

Niet iedereen kan zomaar padelbanen bouwen die gebruikt mogen worden voor officiële wedstrijden. Hiervoor is het noodzakelijk dat een padelbaanbouwer zowel zijn kooi als de vloer waarop gespeeld gaat worden, vooraf heeft laten controleren.

Dit gebeurt aan de hand van sporttechnische richtlijnen en voorschriften die zijn vastgesteld door NOC*NSF. Kooien en vloeren die gebouwd mogen worden, staan vermeld op de Sportproductenlijst van NOC*NSF.

De kwaliteit van aanleg of renovatie is geen vanzelfsprekendheid. Daarom wordt elk nieuwbouw- of renovatieproject voor een officieel padelcomplex sporttechnisch gekeurd door een onafhankelijke en ter zake kundige keuringsinstantie. Deze instantie beoordeelt of er in de praktijk gebouwd wordt zoals vooraf gespecificeerd. Voor goedgekeurde projecten wordt een certificaat verstrekt. Alleen dit certificaat geeft recht op het spelen van officiële wedstrijden.

Download onderaan deze pagina het KNLTB-stappenplan voor de aanleg van padelbanen.

Rol van de VPN – extra waarborg voor kwaliteit

De VPN ziet erop toe dat de padelbanen die door haar leden worden aangelegd, gerenoveerd of omgebouwd, voldoen aan de certificeringseisen van NOC*NSF. Leden van de VPN zijn verplicht om alle door hen gerealiseerde padelbanen te laten keuren door een erkende keuringsinstantie.

Leden van de VPN conformeren zich, naast de sporttechnische richtlijnen en voorschriften van NOC*NSF, aan een door de VPN opgesteld en beheerd aanvullend kwaliteitszorgsysteem, dat toeziet op de gerealiseerde bouwkundige kwaliteit van padelkooien. Uitvoering van controles in het kader van dit aanvullende VPN-kwaliteitszorgsysteem vindt plaats door een erkende en gecertificeerde externe bouwkundige kwaliteitsborger.

Tenslotte zijn leden van de VPN gehouden aan de door de vereniging gehanteerde reglementen, waarin kwaliteit van uitvoering en betrouwbaarheid van handelen centraal staan.