Wabo - Omgevingsvergunning bouw

Vanuit de Wabo is het voor de aanleg van padelbanen noodzakelijk om een Omgevingsvergunning bouw aan te vragen en verleend te krijgen.

Voor het verlenen van een dergelijke vergunning zal de gemeente diverse bouwgerelateerde zaken toetsen aan onder andere de voorschriften uit het bestemmingsplan.

Met een verleende Omgevingsvergunning bouw mag een padelbaan wel gebouwd worden. Zonder een geaccepteerde melding in het kader van het Activiteitenbesluit mag de padelbaan echter nog niet gebruikt worden.