Op initiatief van de KNLTB is de taskforce Geluid en Padel opgericht. Hierin zijn vertegenwoordigers van belanghebbende partijen uit de sport, overheid, bouwers, omwonenden en geluidspecialisten bijeen gekomen, met als doel kennis en inzichten te delen en een gezamenlijke handreiking uit te brengen. In een zorgvuldig en constructief bewandeld traject, is met alle betrokken partijen deze problematiek uitvoerig besproken en getoetst. In het traject zijn diverse bronnen, zoals de toetsingskaders voor ruimtelijke ordening, relevante wetgeving en diverse geluidonderzoeken, meegenomen. De handreiking vervangt de door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) in november 2021 uitgegeven beoordelingsrichtlijn 'padelbanen en geluid'.

De handreiking is in beheer van Sportinfrastructuur.nl (onderdeel van NOC*NSF). Wij adviseren iedereen die te maken krijgt met padelbanen om de Handreiking te gebruiken.

Het tabblad aan de rechterkant linkt naar een Stappenplan, waarin overzichtelijk weergegeven wordt hoe een padelbaan aangelegd kan worden binnen de richtlijnen van de Handreiking Padel en Geluid.