Wet- & regelgeving

Iedere padeller wil graag padellen op kwalitatief goede en veilige padelbanen. Aanbieders hebben daartoe ook een (wettelijke) zorgplicht.

Wettelijke toetsingskaders

Voor een tennis- of sportvereniging of een commerciƫle uitbater is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. Is voor de aanleg van de padelbanen een nieuw bestemmingsplan of een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk, dan is ook de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing.

De kooi die op de padelbaan staat is een bouwwerk en moet daarom voldoen aan bouw wet- en regelgeving, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een volleybal-, hockey- of voetbalveld.

Een goede gang van zaken rondom geluid- en lichtoverlast van padel is ook een belangrijk aspect bij de aanleg van een padelbaan.

Lees over deze zaken meer in de tabbladen rechts.