Geluidshinder

De populaire sport Padel ontwikkelt zich razendsnel. Helaas doet zich ook een keerzijde voor, namelijk de ervaren geluidshinder door omwonenden dichtbij reeds gebouwde padellocaties en de zorgen voor nog te verwachten geluidshinder van nog aan te leggen banen.

Er bleek veel onduidelijk over de wettelijke kaders, normen en richtlijnen omtrent geluid. Dit is aanleiding geweest voor het oprichten van een Taskforce, onder leiding van NOC*NSF en het opstellen van de Handreiking Padel en Geluid. De Handreiking helpt betrokken partijen op lokaal niveau bij het maken van een juiste inpasbaarheidsafweging voor padelbanen. Lees in het tabblad hiernaast meer over de Handreiking, hier is ook een link naar de Handreiking zelf opgenomen.