Binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is voor een nieuwe sportinrichting altijd een melding volgens het Activiteitenbesluit noodzakelijk. Ook als een bestaande inrichting van bijvoorbeeld een tennisvereniging wordt uitgebreid met padelbanen, zal voor de hele inrichting opnieuw een melding in het kader van het Activiteitenbesluit gedaan moeten worden. Met een melding wordt door de exploitant van de inrichting gemeld welke activiteiten ontplooid worden en wordt bepaald welke (algemene of specifieke) regels voor de inrichting van toepassing zijn. In de algemene regels van het Activiteitenbesluit zijn voorschriften ten aanzien van geluid opgenomen. Lees hierover meer in het tabblad Geluidshinder rechts.