Over VPN

VPN is de branchevereniging van toonaangevende padelbaanbouwers. Binnen de VPN zijn beeldbepalende bedrijven op het gebied van aanleg, onderhoud en renovatie van padelbanen vertegenwoordigd.

De VPN waarborgt de kwaliteit, behartigt de belangen van de leden en treedt op als gesprekspartner voor o.a. de KNLTB, NOC*NSF en keuringsinstanties. Samen met deze organisaties streeft de VPN naar een optimale beleving van de padelsport, op padelbanen die met de grootst mogelijke zorg zijn aangelegd en onderhouden.

Ben jij geïnteresseerd in lidmaatschap in de VPN, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website, of mail naar secretariaat@vpn-padelbanen.nl.