Fundering van kooi en vloer

De kooiconstructie van een padelbaan weegt ongeveer 5000 kilo. Het is belangrijk dat de baan niet gaat verzakken. De fundering van een padelbaan is dan ook erg belangrijk.

In Nederland hebben we te maken met een sterk variërende natuurlijke grondslag. Het kan dus, afhankelijk van de locatie, zinvol of zelfs noodzakelijk zijn om vooraf onderzoek te doen naar de draagkracht van de bodem waarop de padelbaan moet worden gefundeerd. Veel toegepaste funderingen voor padelkooien zijn de ringfundering (meest voorkomend) en de poerfundering.

Voor de fundering van de vloer (ook wel sporttechnische laag genoemd) waarop de toplaag komt, komt een gebonden fundering zoals ‘drainbeton’, ‘schuimbeton’ of ‘asfalt’ het vaakst voor. Dit komt ook omdat de voorschriften en certificering alleen maar een gebonden fundering toestaan vanwege de vereiste en meer duurzame (speel)kwaliteit.

20210506_095918