Geluid- en lichthinderonderzoek

Padel kan met haar geluids- en lichtuitstraling mogelijk overlast veroorzaken.

Indien jouw vereniging dichtbij de bebouwde kom ligt, kun je geconfronteerd worden met omwonenden die klagen over geluid- en/of lichthinder overlast.

Dit wil je voorkomen en daarom is vooraf onderzoek naar eventuele geluids- en/of lichthinder overlast voor de gewenste locatie van de nieuw aan te leggen padelbanen van belang. Treedt daarom altijd ruim op tijd in overleg met de gemeente voor de benodigde informatie en vergunningen. Ook is het belangrijk de omwonenden in een vroegtijdig stadium te betrekken.

Lees meer over hoe om te gaan met Geluidshinder in het tabblad rechts.