Advies bij plannen voor aanleg padelbanen

Zoek een plek op de accommodatie (indien een locatie nabij woningen is gelegen) zover mogelijk bij woningen vandaan. Afhankelijk van de locatie zul je daarin de bereidheid moeten hebben concessies te willen doen ten aanzien van de, wellicht, meest gewenste plek op de betreffende locatie.

Voor padelbanen is door de glazen wanden van de padelkooi sprake van een richtingsafhankelijke uitstraling. Dat wil zeggen dat de geluiduitstraling niet in alle richtingen gelijk is. Dat is bijvoorbeeld bij een tennisbaan wel het geval. Daarom is het verstandig bij de inrichting van padelbanen in ieder geval rekening te houden met die richtingsafhankelijke uitstraling en de banen met de kopse kanten, zoveel als mogelijk, richting woningen te plaatsen. Daarmee is overigens niet gezegd dat het dan wel inpasbaar is.

Maak akoestisch onderzoek standaard onderdeel van je plannen voor de realisatie van padelbanen. De uitkomsten kunnen je inzicht geven en zo nodig kunnen er maatregelen worden genomen in de vorm van bijvoorbeeld een geluidsscherm als onderdeel van de plannen. Laat je daarin adviseren/begeleiden door een (gespecialiseerd) akoestisch bureau.

Treed in overleg met de gemeente en zoek vooral de samenwerking waarbij de resultaten van akoestische inzichten een mooi uitgangspunt/praatstuk is. Samen met de gemeente kun je er dan vervolg aan geven.

Betrek omwonenden als er inzicht in de akoestische randvoorwaarden/consequenties is verkregen en de haalbaarheid van het plan is gebleken.

Treed alvast (oriƫnterend) in overleg met bouwers en vraag naar hun ervaringen en eventuele oplossingen. Ook de bouwers hebben daarin een belangrijke informerende en adviserende rol. Op die manier vlieg je het breed aan en kom je tot een, mogelijk, juiste maatwerkrouting.