De daadwerkelijke inpasbaarheid van padelbanen is en blijft altijd maatwerk. Ter plekke zal steeds bekeken moeten worden of een padelbaan 'akoestisch inpasbaar' is. De taskforce adviseert dan ook om te allen tijde akoestisch onderzoek integraal onderdeel te maken van plannen voor de realisatie van padelbanen. Ook wordt geadviseerd om altijd vroegtijdig in overleg te gaan met betrokkenen (initiatiefnemers, gemeenten en omwonenden).